Opłatek w kole Nowogard 2016-12-15

Tradycją w naszej Gminie stało się to, że w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, sołtysi oraz służby mundurowe, organizują corocznie spotkania opłatkowe dla swoich członków. Spotkania te są nie tylko okazją do składania sobie życzeń, ale i do rozmów prowadzonych w „swojskim” gronie.