Koło Nowogard

  Adres Siedziby                                                           Adres korespondencyjny:
PSD Koła Nowogard                                                    Tworek Eugeniusz
72-200 Nowogard                                                       ul. Gen. Bema 16/6
ul. Wojska Polskiego 7                                                 72-200 Nowogard
72-200 Nowogard
tel. 500 553 190 – Prezes
tel. 537 722 796 -Wiceprezes

tel. 537 722 796 – Sekretarz    


Konto bankowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard: 
BS Goleniów O/Nowogard 52 9375 1012 4200 1387 2000 0010


Skład Zarządu PSD Koło Nowogard

 1. Prezes – Eugeniusz Tworek
 2. Wiceprezes; Sekretarz – Antoni Tomala
 3. Skarbnik – Bożena Szajkowska
 4. Członek Zarządu -Stanisław Wiśniewski
 5. Członek Zarządu – Janina Lelowska
 6. Członek Zarządu – Elżbieta Kowalska
 7. Członek Zarządu – Stefania Lewandowska
 8. Członek Zarządu – Mirosława Kowalczyk

Skład Komisji Rewizyjnej PSD Koła Nowogard 

 1. Przewodniczący – Eugeniusz Butryn
 1. Zastępca przewodniczącego – Krystyna Bzowa
 1. Sekretarz – Bożena Nyk

Opiekunem Koła PSD w Nowogardzie jest pielęgniarka Pani Lidia Bogus


Celem działania Stowarzyszenia jest:
Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę.

Czytaj więcej


STATUT   Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Zobacz Statut PSD


Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia

Jeżeli chorujesz na cukrzycę, jeżeli solidaryzujesz się z chorymi z cukrzycą, jeżeli akceptujesz zapisy Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków możesz zostać

członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Przystępując do Stowarzyszenia należny złożyć wypełnioną deklaracje członkowska

Deklaracja członkowska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków


Wszelkie informacje dotyczące działalności Koła można uzyskać u:
Prezesa –  Eugeniusza Tworka – tel: 500 553 190 ; 
                   mailto:cukrzycanowogard@wp.pl
Wiceprezesa Prezesa; Sekretarza – Antoniego Tomali– tel: 537 722 796; 
                          mailto:antekt@poczta.onet.pl


Uwaga !

w PSD Kole Nowogard jest przyjęty cykliczny harmonogram co miesięcznych spotkań członków i sympatyków naszego Koła oraz ustalony kalendarz dyżurów

pełnionych przez członków Zarządu koła w siedzibie Koła

Czytaj więcej