Koło Nowogard

читати більше

 Adres Siedziby                                                           Adres korespondencyjny:
PSD Koła Nowogard                                                    Tworek Eugeniusz
72-200 Nowogard                                                       ul. Gen. Bema 16/6
ul. Wojska Polskiego 7                                                 72-200 Nowogard
72-200 Nowogard
tel. 500 553 190 – Prezes
tel. 795 477 793 -Wiceprezes
tel. 512 626 744 – Sekretarz    


Konto bankowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard: 
BS Goleniów O/Nowogard 52 9375 1012 4200 1387 2000 0010


Skład Zarządu PSD Koło Nowogard

Prezes – Eugeniusz Tworek
Wiceprezes – Stanisław Wiśniewski
Sekretarz – Mirosława Kowalczyk
Skarbnik – Bożena Szajkowska
Członek Zarządu – Barbara Pawlak
Członek Zarządu – Janina Lelowska
Członek Zarządu – Elżbieta Kowalska
Członek Zarządu – Stefania Lewandowska


Skład Komisji Rewizyjnej PSD Koła Nowogard 

Przewodniczący – Eugeniusz Butryn
Zastępca przewodniczącego – Krystyna Bzowa
Sekretarz – Jadwiga Maknia


Opiekunem Koła PSD w Nowogardzie jest pielęgniarka Pani Lidia Bogus


Celem działania Stowarzyszenia jest:
Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę.STATUT   Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków


Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia

Jeżeli chorujesz na cukrzycę, jeżeli solidaryzujesz się z chorymi z cukrzycą, jeżeli akceptujesz zapisy Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków możesz zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Przystępując do Stowarzyszenia należny złożyć wypełnioną deklaracje członkowska


Wszelkie informacje dotyczące dziaśalności Koła można uzyskać u:
Prezesa –  Eugeniusza Tworek – tel: 500 553 190 ; 
                   e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl
Wiceprezesa Prezesa – Stanisława Wiśniewskiego – tel: 795 477 793; 
                           e-mail: stanislawwisniewski45@o2.pl
Sekretarza –  Mirosławy Kowalczyk  – tel: 512 626 744


Uwaga !

w PSD Kole Nowogard jest przyjęty cykliczny harmonogram co miesięcznych spotkań członków i sympatyków naszego Koła oraz ustalony kalendarz dyżurów pełnionych przez członków Zarządu koła w siedzibie Koła