Koło Młodych Diabetyków

Koło Młodych Diabetyków przy Oddziale Zachodniopomorskim PSD ul. Niemcewicza 39/3, 71-553 Szczecin

Zarząd
PrezesAnna Kowalskatel.: 797 740 330,
mail: kmlodychdiabetykow2022@gmail.com
WiceprezesRenata, Katarzyna Orłowska
SekretarzDoroszkiewicz
SkarbnikKatarzyna Fajger

Siedziba Koła Młodych Diabetyków przy Oddziale Zachodniopomorskim PSD znajduje się w lokalu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko pod adresem 71-553 Szczecin, ul. Niemcewicza 39/40 nr 3.

Kontakt: tel.: 797 740 330, mail: kmlodychdiabetykow2022@gmail.com

Poniżej adres strony na FB