X edycji Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy w latach 2010-2021

W dniu 27 sierpnia 2021 odbył się ósmy ostatni wykład X edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”. Pandemia Covid uniemożliwiła nam w pełni zrealizować planowane uroczyste zakończenie X edycji dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Nowogard. W wykładzie kończącym X edycję szkoły uczestniczyli zaproszeni goście:
1.    Pan Robert Czapla – Burmistrz Nowogardu.
2.    Pan Kazimierz Lembas – dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
3.    Ks. Kanonik Kazimierz Łukjaniuk – Proboszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w
       Nowogardzie.
4.    Pan Jerzy Jabłoński – dr Rejonowego Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Nowogardzie.
5.    Pani Lidia Bogus – Inicjator Reaktywacji działalności koła Diabetyków w Nowogardzie – opiekun koła.
6.    Pan Krzysztof Wasilewski – przedstawiciel firmy Ascensia Diabetes Care.
7.    Pan Przemysław Saja – redaktor naczelny Dziennika Nowogardzkiego

Zajęcia rozpoczęły się przywitaniem zaproszonych gości oraz odczytaniem przez Panią dr Marzenę Kargul listu koordynatora krajowego „Szkoły Cukrzycy” Pana dr Andrzeja Paciorkowskiego adresowanego do dr Marzeny Kargul, Eugeniusza Tworka – Prezesa Koła PSD w Nowogardzie oraz wszystkich uczestników „Szkoły Cukrzycy” organizowanej przez Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nowogardzie. Po zakończonym wykładzie Pani dr Marzeny Kargul, lekarza prowadzącego w formie wolontariatu szkołę od 10 lat, uczestnicy otrzymali świadectwa uczestnictwa w cyklu edukacji X edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy w 2021 roku. W dziesięciu edycjach szkoły, na które złożyło się 80 wykładów w okresie od 2010 do 2021 roku wzięło czynny udział 2396 osób.
Z pośród najbardziej wytrwałych słuchaczy Zarząd PSD Koła Nowogard wyłonił 23 rekordzistów, którzy zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami wytrwałego uczestnika „Szkoły Cukrzycy” oraz podręcznikami i książkami o tematyce związanej z cukrzycą. Jedna osoba z grona 23 rekordzistów w wyniku losowania otrzymała nagrodę niespodziankę ufundowaną przez Urząd Miejski
w Nowogardzie w postaci roweru.

Z wyrazami szacunku i podziękowania za wsparcie i pomoc okazaną w przeciągu ostatnich dziesięciu lat kołu diabetyków w Nowogardzie w realizacji programu Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” w formie „Szkoły Cukrzycy na podstawie programu opracowanego przez diabetologa dr Andrzeja Paciorkowskiego, Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków uhonorował medalem 40 lecia PSD:
1.    dr Andrzeja Paciorkowskiego – koordynatora krajowego „Szkoły Cukrzycy”
2.    dr Marzenę Kargul – lekarza prowadzącego Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy”
3.    Urząd Miejski w Nowogardzie
4.    Jerzego Jabłońskiego – dr Rejonowego Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Nowogardzie.
5.    Kazimierza Lembasa – dyrektora Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
6.    Ks. Kanonika Kazimierza Łukjaniuka
7.    Lidię Bogus – opiekuna Koła Nowogard
8.    Krzysztofa Wasilewskiego – przedstawiciela firmy Ascensia Diabetes Care.
9.    Małgorzatę Kędziora – Kierownika Apteki Dr Max
10.    Lokalną gazetę – Dziennik Nowogardzki
11.    Niezależny portal informacyjny wNowogardzie

Zarząd PSD Koła Nowogard za wytrwałość i konsekwencję w realizacji zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

1.    Stanisława Wiśniewskiego
2.    Janinę Lelowską
3.    Bożenę Szajkowską
4.    Barbarę Pawlak
5.    Stefanię Lewandowską
6.    Elżbietę Kowalską
7.    Mirosławę Kowalczyk

W imieniu własnym oraz Zarządu Koła PSD Nowogard składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucją, które przyczyniły się do tego, że mogliśmy realizować program edukacji diabetologicznej przez minione dziesięć lat. Szczególne podziękowania składam wszystkim, którzy poprzez udział w programie „Szkoły Cukrzycy” podjęli aktywny trud walki z pandemią cukrzycy.

Zajęcia X edycji szkoły zostały dofinansowane
przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl

   Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
Zachodniopomorskiego