Zobacz Cukrzycę

Z okazji  Międzynarodowego Dnia Cukrzycy, obchodzonego w tym roku pod hasłem „Zobacz Cukrzycę” dnia 20 listopada 2016 roku Polskie Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nowogard we współpracy z Fundacją NEUCA DLA ZDROWIA zorganizowało badania przesiewowe w kierunku cukrzycy.
W dniu 20 listopada 2016 w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie odbywały się uroczystości Chrystusa Króla, zakończenie Roku Miłosierdzia poprzedzone wypominkami kresowymi i zakończone odpustem parafialnym. Uroczystościom przewodniczył Ks. Bp. Marian Błażej Kruszyłowicz. W śród bardzo licznej rzeszy uczestników  uroczystości byli liczni przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i władz lokalnych. Po zakończonych uroczystościach PSD Koło Nowogard przeprowadziło przesiewowe badania poziomów glikemii, zainteresowane osoby otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy.
W imieniu własnym oraz Zarządu Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania:
  1. Proboszczowi Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego ks. kanonikowi Kazimierzowi Łukjaniuk za zaproszenie nowogardzkich diabetyków do udziału w uroczystościach i możliwość przeprowadzenia badań przesiewowych.
  2. Pielęgniarce Pani Grażynie Luter za przeprowadzenie badań.
  3. Fundacji NEUCA DLA ZDROWIA za współpracę i zabezpieczenie środków na przeprowadzenie badań.
  4. Wszystkim uczestnikom badań za uczestnictwo, którzy w trosce o własne zdrowie wpisali się w obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
 
 
 
 

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard