Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie – Kontrolne badanie glikemii 12-12-2012

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard dnia 12 grudnia 2012r. w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie. Badania przeprowadzono wśród  pełnoletnich uczniów i pracowników szkoły.
Pomiaru poziomu cukru we krwi dokonano  u 142 osób. 
W prowadzonych badaniach nie stwierdzono  istotnych nieprawidłowości w poziomie glikemii w stosunku do normy. W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania  dyrektorowi szkoły Panu Stefanowi Sitkowskiemu za umożliwienie przeprowadzenia badań oraz pielęgniarce Pani Lidii Bogus za sprawne przeprowadzenie badań. 

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard