Zakończenie XII Edycji Szkoły Cukrzycy

W dniu 06 lipca 20223 r. zakończyliśmy XII edycję nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” Ostatni wykład odbył się z godnie z założonym harmonogramem. Po wykładzie adepci zadeklarowali wolę prowadzenie następnej edycji szkoły. Pani dr Marzena Kargul również poinformowała nas, że będzie lekarzem prowadzącym zajęcia. Po poczęstunku i złożonych wspólnych podziękowaniach za prowadzenie szkoły Pani dr. Marzenie Kargul obecni adepci zapozowali do pamiątkowego zdjęcia.

W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników szkoły składam serdeczne podziękowania:

 1. Pani dr Marzenie Kargul za przeprowadzenie wykładów 
 2. Partnerom XII Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” 

  • Urzędowi Miejskiemy w Nowogardzie www.nowogard.pl
  • Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
  • Firmie Ascensia Diabetes Care
  • Dziennikowi Nowogardzkiemu
  • oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania zadania 

Edukacja  Nowogardzkich diabetyków została częściowo dofinansowany
przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego