Zachodniopomorskie Cukrzycaria

W ramach „Programu Społecznik 2022-2024” Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki PSD we współpracy z Kołem Młodych Diabetyków przy Oddziale Zachodniopomorskim PSD przeprowadzi projekt „Zachodniopomorskie Cukrzycaria”.

Zachodniopomorskie Cukrzycaria to wydarzenie, które zaangażuje młodzież do pogłębiania wiedzy o cukrzycy, zdrowym odżywianiu i prawidłowej suplementacji, jak również w sposób praktyczny zintegruje młodzież z chorymi i pobudzi wrażliwość i świadomość młodych dot. chorób metabolicznych i osób chorych. Wydarzenie zostanie skierowane do osób chorych na cukrzyce ich rodzin a także do osób zdrowych chcących przeciwdziałać cukrzycy zwłaszcza typu II. Projekt będzie realizowany w II LO w Nowogardzie.

Harmonogram:

15.02-29.02.2024 nabór młodzieży do warsztatów/ zajęć dot. cukrzycy i chorób metabolicznych.

1.03-22.03.2024 – cykl zajęć dot. cukrzycy i chorób metabolicznych oraz warsztaty z zakresu suplementacji wit.

23.03-24.03.2024 – organizacja jednodniowej konferencji Zachodniopomorskie Cukrzycaria

25.03-31.03.2024 – promocja projektu i wydarzenia Nabór do zajęć promowany będzie na portalu społecznościowym Koła Młodych Diabetyków PSD oraz II LO w Nowogardzie.

Celem proj. jest ochrona zdrowia mieszkańców gminy Nowogard poprzez edukacje młodzieży w zakresie pomocy osobom z cukrzycą i chorób metabolicznych, wspólną z osobami chorymi na cukrzycę organizację eventu o charakterze edukacyjnym oraz promocję ochrony zdrowia w zakresie metabolicznym.

Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
Zachodniopomorskiego