Zachodniopomorski Oddział

Adres 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

kontakt
tel. 885 225 599,  500 553 190
e-mail. zarzad_psd_szczecin@op.pl

Biuro
 czynne jest w czwartki w godz. od 10:00 do 12:00

(znajduje się na terenie Szpitala w budynku laboratorium)

W pilnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie z:
Prezesem PSD Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
       pod nr:  500 553 190
Sekretarzem biura PSD Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
tel.: 693 208 002  lub za pośrednictwem e-mail:
zarzad_psd_szczecin@op.pl
cukrzycanowogard@wp.pl

Sekretarzem PSD  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego telefonicznie
pod nr: 607 563 856


Adres korespondencyjny
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Zachodniopomorski
Eugeniusz Tworek
ul. Gen. Bema 16/6
72-200 Nowogard


Konto bankowe: 
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY w GOLENIOWIE O/ NOWOGARD
08 9375 1012 4200 1386 2000 0010


Prezydium Zarządu
Prezes – Tworek Eugeniusz 
Wiceprezes – Jakób Wiesław
Wiceprezes – Arkadiusz Szczepański
Sekretarz – Jurszo Antoni
Skarbnik -Krótki Marian

Członkowie Zarządu
Banaś Ewa
Dykier Zbigniew
Lasota CZesława
Mierkiewicz Krystyna
Stempnakowski Roman

Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Szczepańska Krystyna
Zastępca przewodniczącego – Turek Urszula
Członek –  Różycka Renata

Wojewódzki Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Mierkiewicz Henryk
Wiceprzewodniczący – Szajkowska Bożena
Członek – Kulewska Irena
Członek – Żyburtowicz Maria