Węgorza – badania przesiewowe

W dniu 25-04-2015r. PSD Oddział Powiatowy Goleniów z siedzibą w Nowogardzie przeprowadził w Węgorzy badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, poszerzone o badania poziomu cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia tętniczego. Badania poprzedziła prelekcja „Cukrzyca – epidemia XXI wieku” poprowadzona przez Eugeniusza Tworka. W imieniu własnym oraz Zarządu Oddziału Powiatowego PSD Goleniów składam podziękowania Wójtowi Gminy Osina Panu Krzysztofowi Szwedo, Radzie Gminy Osina i pracownikom Urzędu Gminy Osina za umożliwienie przeprowadzenia badań oraz pielęgniarce Pani Grazynie Luter za prowadzenie badań.
Szczególne podziękowania kieruję do licznie przybyłych uczestników spotkania.

Eugeniusz Tworek
Prezes Oddziału Powiatowego
PSD Goleniów