Toruń „DIABETICA EXPO 2015”

XIX Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne „DIABETICA EXPO 2015  ” XIII Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości.”

Sympozjum w sposób unikalny łączy część naukową, przeznaczoną dla lekarzy, z częścią edukacyjną, przeznaczoną dla osób chorych na cukrzycę. W ciągu dwóch dni trwania Sympozjum można było wysłuchać ciekawych wykładów z zakresu leczenia cukrzycy i otyłości oraz ich powikłań. W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na stoiskach wystawcy przedstawili szeroką ofertę produktów dla osób chorych na cukrzycę oraz osób otyłych.
Zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dla osób chorych na cukrzycę, degustacji żywności dla diabetyków, pomiarów poziomu cukru we krwi oraz innych badania profilaktycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się losowana atrakcyjnych nagród dla uczestników. Sympozjum zgromadziło około 1000 osób chorych z cukrzycą z kół i oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego kraju, oraz wybitnych lekarzy zajmujących się cukrzycą i jej powikłaniami jak również osób przychylnych diabetykom. Jak co roku byli na sympozjum przedstawiciele PSD Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie w tym również z Nowogardu

Tematami wiodącymi sympozjum były:

  1. Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę i u otyłych.
  2. Psychodietetyka w cukrzycy i otyłości.
  3. Wczesne i późne powikłania cukrzycy – metody zapobiegania i leczenia.
  4. Genetyka cukrzycy i otyłości.
  5. Leczenie farmakologiczne.
  6. Postępowanie niefarmakologiczne – dieta.
  7. Aktywność fizyczna.
  8. Zmiana stylu życia.

Udział diabetyków z Koła Nowogard został dofinansowany  ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard