Koło Terenowe w Myśliborzu

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Myślibórz
ul. Łużycka 4
74-300 Myślibórz 


Zarząd    
Prezes Wacław Plikus tel.: 95 747 35 64; 503 589 384
Sekretarz Elżbieta Pastuła  
Skarbnik Janina Topczewska  
Członek Romana Wałek  
Członek Dorota Wołek  
Członek Michalina Wiśniewska  

Dyżury są pełnione 2 razy w miesiącu (piątki) od godz. 14:: do 16:00