„Szkoła Cukrzycy” w Świdwinie

W dniu 31 stycznia 2015 dzięki wytrwałym działaniom Prezesa Oddziału Powiatowego PSD w Świdwinie Pana Pawła Gasztolda, uwieńczonych zobowiązaniem się  Pana dr Jerzego Krawczyka, do prowadzenia „Szkoły Cukrzycy” oraz pomocy władz samorządowych w sali rycerskiej zamku w Świdwinie nastąpiło uroczyste otwarcie I edycji „Szkoły Cukrzycy” w Świdwinie. W pierwszym inauguracyjnym wykładzie prowadzonym przez koordynatora krajowego „Szkoły Cukrzycy” dr Andrzeja Paciorkowskiego uczestniczyło około 100 osób. W śród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Pan dr Andrzej Paciorkowski koordynator krajowy „Szkoły Cukrzycy”, Pani dr Marzena Kargul lekarz prowadzący „Szkołę Cukrzycy” w Nowogardzie, Pan Eugeniusz Tworek Prezes PSD Koła Nowogard, Burmistrz Świdwina Pan Jan Owsiak, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Malitowska, Wójt Gminy Świdwin Pan Kazimierz Lechocki, Wójt Gminy Brzeżno Pan Jerzy Anielski, Kierownik Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świdwin Pan Bogdan Wachowiak.

Czym jest Szkoła Cukrzycy

W dobie ogólnodostępnej informacji o standardach leczenia cukrzycy na świecie polscy diabetycy są świadomi, że w naszym kraju dostępność do nowoczesnego leczenia  cukrzycy i jej powikłań jest nie w pełni dostępna dla wszystkich chorych. Polski system opieki zdrowotnej nie zapewnia nam świadczeń zdrowotny na przyzwoitym poziomie mimo, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Często dziwi nas zachwyt, w który wpadają decydenci informujący nas o nowych reformach mających w ich odczuciach zapewnić przyzwoity, skuteczny dostęp do świadczeń medycznych. Niestety często są to działania, które maja skutek odwrotny. Diabetycy muszą wiedzieć, że  poprzez właściwe odpowiedzialne podejście do choroby mogą mieć wpływ ma zaawansowanie choroby a tym samym na poziom powikłań cukrzycowych. Na prawidłowe leczenie cukrzycy składają się miedzy innymi poziom wiedzy o chorobie, którą posiada diabetyk, właściwe zdrowe odżywianie, wysiłek fizyczny, farmakologia. Odpowiednia usystematyzowana  wiedza pozwala na wczesne rozpoznanie cukrzycy, jej ustabilizowanie i przeciwdziałanie powikłaniom. Czas przeznaczony dla chorego na wizycie u lekarza jest nie wystarczający aby diabetyk otrzymał pełną informacji o swojej chorobie więc powinien jej szukać również poza gabinetem lekarskim. W 2005 r. w Środzie Wielkopolskiej diabetolog dr Andrzej Paciorkowski we współpracy ze Stowarzyszeniem Średzkich Diabetyków rozpoczął cykl spotkań edukacyjnych dla około 30 uczestników. Spotkania odbywały się raz w miesiącu i obejmowały  9 spotkań na których w sposób metodyczny i kompleksowy przedstawiana była wiedza na temat cukrzycy i jej powikłań, sposobów jej zapobiegania i zdrowego trybu życia. Obecnie w tych spotkaniach średnio uczestniczy ponad 150 osób.  W 2010 roku w wyniku nawiązania współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków i Federacją Porozumienie Zielonogórskie, Średzki projekt edukacji dla diabetyków autorstwa dr Andrzeja Paciorkowskiego został przyjęty jako  ogólnopolski program edukacji diabetyków  pod nazwą „Szkoła Cukrzycy”.  Projekt prowadzony jest pod naukowym kierownictwem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. dr hab. med. Bogna Wierusz – Wysocka. Koordynatorem programu został dr  Andrzej Paciorkowski, który zasiada również w radzie naukowej ogólnopolskiego programu edukacyjnego. Do 2015 roku do programu przystąpiło około 200 szkół cukrzycy. W zachodniopomorskim na dzień dzisiejszy funkcjonuje 7 szkół cukrzycy. Szkoła cukrzycy jest narzędziem do walki z cukrzycą. Jej skuteczność  zależy miedzy innymi od zaangażowania i świadomości lekarzy, struktur zrzeszających diabetyków, władz samorządowych oraz instytucji i osób, które mogą pomóc w zorganizowaniu i utrzymaniu już powstałych szkół cukrzycy.

W imieniu diabetyków z Koła Nowogard oraz Koła Goleniów składam serdeczne gratulacje kol. Pawłowi Gasztold za wytrwałość w dążeniu do stworzenia „Szkoły Cukrzycy”.
Lekarzowi prowadzącemu szkołę cukrzycy w Świdwinie Panu dr Jerzemu Krawczykowi życzę satysfakcji z podjęcia się edukacji chorych z cukrzycą, ponieważ ich wdzięczność już Pan posiada.
Władzom samorządowym gratuluje dobrej inwestycji w zdrowie ich mieszkańców.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard