Spotkanie w kole Nowogard – 2024-03-04

W dniu 04 marca odbyło się cykliczne comiesięczne spotkanie diabetyków i sympatyków PSD Koła Nowogard w proponowanym porządku spotkania znalazły się:

 1. Informacja z działalności prezesa i zarządu koła w okresie od 05 lutego do 04-03-2024
 2. Harmonogram: Projektu koła młodych diabetyków przy oddziale zachodniopomorskim PSD – Nowogardzkie Cukrzycaria, działań organizacyjnych w ramach programu Społecznik 2022-2024.15.02-29.02.2024 nabór młodzieży do warsztatów/ zajęć dot. cukrzycy i chorób metabolicznych.
  • 1.03-22.03.2024 – cykl zajęć dot. cukrzycy i chorób metabolicznych oraz warsztaty z zakresu suplementacji wit.
  • 23.03-24.03.2024 – organizacja jednodniowej konferencji Zachodniopomorskie Cukrzycaria.
  • 25.03-31.03.2024 – promocja projektu i wydarzenia Nabór do zajęć promowany będzie na portalu społecznościowym Koła Młodych Diabetyków PSD oraz II LO w Nowogardzie.
 3. Złożenie aktualizację oferty na realizację Zadania publicznego w zakresie „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie gminy Nowogard.
 4. Informacja ze spotkania zespołu organizacyjnego ŚDC (23-11-2024) w Stargardzie,
 5.  Informacja – podpisanie umowy na realizację Zadania publicznego w zakresie „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie gminy Nowogard
 6. Omówienie kierunków dystrybucji środków z oferty.
 7. Edukacja prowadzona przez ZG PSD w Internecie.
 8. Uzgodnienia w sprawie dnia kobiet w kole Nowogard.
 9. Oferta cenowa JJW spółka jawna – skarpetki deoMed
 10. Oferta firmy iCare ILLUME – przeprowadzenie badań okulistycznych dla członków PSD
 11. Informacja o wyróżnieniu Zasłużony Senior/ka – UTW Nowogard.
 12. Informacja – Bal Seniora
 13. Działania w kierunku pozyskiwania środków z podatku od osób fizycznych 1,5%)
 14. Aktualizacja adresów email członków koła Nowogard
 15. Omówienie planu pracy w kole Nowogard
 16. Wolne wnioski

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego