Spotkanie w kole 2016-01-04

W dniu 04 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie członków PSD koła Nowogard w 2016 r. na którym podsumowano działalność koła za 2015 r oraz omówiono złożone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w ramach oferty Gminy Nowogard za 2015 r. Omówiona została również przygotowana do złożenia oferta  na wsparcie działań w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wśród mieszkańców Gminy Nowogard ogłoszonego przez Urząd Miejski w Nowogardzie. Była prowadzona dyskusja nad założeniami do planu działania koła Nowogard oraz oddziału powiatowego PSD Goleniów z siedzibą w Nowogardzie na 2016 r. Zostały zaplanowane i opublikowanie na stronie internetowej dyżury członków zarządu oddziału powiatowego PSD Goleniów i Koła Nowogard na 2016 rok. 

Eugeniusz Tworek
     Prezes PSD
  Koła Nowogard