Spotkanie integracyjne „Dzień Kobiet” w Kole Nowogard 2013

04 marca 2013 r. był kolejnym z pierwszych poniedziałków w miesiącu, w którym to diabetycy zrzeszeni w Kole Nowogard mają swoje cykliczne spotkania. Na początku spotkania Zarząd Koła złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności za 2012 rok. Pozostała część spotkania przebiegła w bardzo miłej atmosferze na, którą złożyły się życzenia wszelkiej pomyślności oraz samych dobrych poziomów cukrów przekazanych Paniom z Koła wraz z kwiatkiem z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie zostało dofinansowane w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard