Podziękowania dla burmistrza od Polskiego Towarzystwa Diabetyków

6 listopada br., Eugeniusz Tworek – prezes Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Antoni Tomala – członek Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego PSD uhonorowali burmistrza Roberta Czaplę za wyróżniającą się działalność dla dobra Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz osób z cukrzycą Odznaką „Ambasador Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”. Dodatkowo przekazali podziękowania za pomoc i wsparcie w organizację obchodów 40 lecia Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego PSD.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego