Opłatek 2023 u Numizmatyków

W dniu 14 grudnia 2023 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie odbyło się spotkanie opłatkowe członków koła numizmatycznego w Nowogardzie W śród zaproszonych gości byli Burmistrz Nowogardu Pan Robert Czapla, ks. Proboszcz Grzegorz Legutko, dyr. Szpitala Pan Kazimierz Lembas, dyr. Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie Pani Aneta Wysoszyńska, prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PSD Eugeniusz Tworek. Przed spotkaniem zgromadzeni mieli zaszczyt zwiedzenia wystawy zorganizowanej w bibliotece przez numizmatów. Po rozpoczęciu spotkania przez ks. Grzegorza Gruszkę oraz wystąpieniu Burmistrza Roberta Czapli zebrani podzieli się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia po czym zasiedli do uroczystej wieczerzy, która spędzili w miłej atmosferze nadchodzący świąt.

Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
Zachodniopomorskiego