Opłatek 2023 u „Lila-Róż”

W dniu 11 grudnia 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-róż” w Nowogardzie odbyło się spotkanie opłatkowe członkiń „Lila-róż”. W śród zaproszonych gości byli z nami Burmistrz Nowogardu Pan Robert Czapla, ks. Proboszcz Grzegorz Legutko, dyr. Szpitala Pan Kazimierz Lembas oraz prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PSD Eugeniusz Tworek. Po rozpoczęciu spotkania przez ks. Grzegorza Gruszkę oraz wystąpieniu Burmistrza Roberta Czapli zebrani podzieli się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia po czym zasiedli do uroczystej wieczerzy, która spędzili w miłej atmosferze nadchodzący świąt.

Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
Zachodniopomorskiego