Koło Miejskie w Kołobrzegu

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Miejski Kołobrzeg
ul. Łopuskiego 8
78-100 Kołobrzeg  


Zarząd
PrezesKrystyna Mierkiewicztel: 602 295 254
WiceprezesRenata Padarewska-Szatkowska
SekretarzMaria Biedermann
CzłonekGrażyna Lichtarowicz
Członek Izydor Wecławowicz