Khrystyna Radkovska – pełnomocnika do spraw pomocy uchodźcom Ukraińskim

W dniu 30 marca 2023 w Nowogardzie został wręczony medal 40 lecia PSD uchodźcy wojennemu z Ukrainy Pani Kristynie Radkovskiej, która na terenie Gminy Nowogard była pełnomocnikiem Burmistrza ds. polsko-ukraińskich. Przez okres jednego roku poznaliśmy Panią Kristynę jako człowieka oddanego i zaangażowanego we współpracę z lokalnymi jednostkami samorządowymi oraz organizacjami samorządowymi w niesieniu pomocy humanitarnej swoim rodakom. My diabetycy zaangażowani w pomoc diabetykom ukraińskim w dwóch punktach pomocy uchodźcom w Nowogardzie bez jej pomocy nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tulu naszych beneficjentów. Szczególnie do tych którzy nie posługują się językiem polskim nasza pomoc mogła by nie dotrzeć. Pani Krisytna jako tłumacz i osoba zaangażowana w niesienie pomocy pozostanie dla nas ja sama stwierdziła naszym przyjacielem.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego