IV Forum Liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

W dniach 22-23 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyło się IV Forum Liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Była to czwarta edycja wydarzenia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, w której udział wzięło ponad 200 liderów Oddziałów i Kół PSD z całej Polski. Uczestnicy mieli okazję zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę pod okiem wybitnych ekspertów w tematach obejmujących zagadnienia:

  1. Edukacja zdrowotna jako narzędzie zdrowia publicznego w życiu z cukrzycą
  2. Jak aktywnie prowadzić organizację?
  3. Nowoczesne technologie w monitorowaniu glikemii

Istotnym elementem wydarzenia była możliwość podłączenia urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii.

Pełną relację można zobaczyć na stronie ZG PSD pod poniższym linkiem

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego