Będzie Koło Diabetyków w Nowogardzie

Historia koła Nowogard 

BĘDZIE KOŁO DIABETYKÓW

W dniu 22-08-2009r.z inicjatywy Pani Lidii Bogus Prezesa Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie, przy współudziale przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie w osobach Pana Zbigniewa Kędzierskiego, Pani Krystyny Mierkiewicz, Pani Czesławy Lasoty oraz Pani Mari Prędkiej zorganizowano badania poziomu cukru we krwi wśród mieszkańców Gminy Nowogard. Po licznych deklaracjach osób przybyłych na badania, wyrażających potrzebę zrzeszenia
się diabetyków z terenu Gminy Nowogard,postanowiono utworzyć Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na terenie Gminy Nowogard.

Zdjęcia z Badania Poziomu w krwi w dniu 22-08-2009r.