„Plenerowe Rozmowy o Cukrzycy w Zielonej Kuźni”

W ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie dnia 14 maja w kompleksie edukacyjnym Nadleśnictwa Nowogard  „Zielona Kuźnia” zorganizowało dla diabetyków spotkanie integracyjno-edukacyjne. W programie spotkania „Plenerowe Rozmowy o Cukrzycy w Zielonej Kuźni” w Płotkowie edukację diabetologiczną obejmującą zagadnienia „Żywienie w cukrzycy i wysiłek fizyczny, jako ważne elementy leczenia cukrzycy” poprowadziła pielęgniarka diabetologiczna Pani Elżbieta Drobik.  Po przekazaniu podstawowych zasad żywieniowych obowiązujących chorych z cukrzycą ze szczególnym uwzględnieniem żywienia w nawiązaniu do planowanego wysiłku fizycznego, edukacja przybrała charakter bezpośredniej dyskusji. Pracownik Nadleśnictwa Nowogard Pan Bartłomiej Duda przygotował i rozpalił palenisko w „Zielonej Kuźni”, na którym w trakcie spotkania piekły się potrawy. Po spożyciu posiłku uczestnicy spotkania udali się na piszą wycieczkę do kładki na szlaku turystycznym nad Trzechelską Strugą w trakcie, której Pan Bartłomiej Duda przekazywał informacje o otaczającej nas przyrodzie oraz o Nadleśnictwie Nowogard. Uczestnicy otrzymali foldery przedstawiające Nadleśnictwo Nowogard.

Podziękowanie

      Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard składa serdeczne podziękowania:

  • Nadleśnictwu Nowogard za udostępnienie obiektu „Zielona Kuźnia” w Płotkowie, zorganizowanie ogniska i spaceru na terenie lasu oraz opiekę pracownika Nadleśnictwa Nowogard w trakcie trwania spotkania.
  • Panu Adrianowi Bittel z firmy Eli Lilly Polska Sp. z o.o. , za zabezpieczenie edukatora.
  • Pani Elżbiecie Drobik diabetologicznej pielęgniarce edukacyjnej, za przeprowadzoną edukację.
  • Domowi Pomocy Społecznej w Nowogardzie za wypożyczenie termosów.
  •  Wszystkim uczestnikom spotkania, którzy włączyli się czynnie w organizację i obsługę spotkania.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
 Koła Nowogard