12-06-2011 Nowogard – Kontrolne badanie poziomu glikemii

W dniu 12 czerwca 2011 r.  na Wojewódzkich Obchodach Święta Ludowego w Nowogardzie  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów. Prowadzona była również profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii, osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy.  

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 98 osób.
W tej grupie  badania  wykazały:

3 osoby z poziomem glikemii powyżej 200mg/dl 
4 osoby z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl  

Z możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego skorzystało 58 osób.
W tej grupie  badania wykazały:  
5 osób z poziomem ciśnienia skurczowego powyżej 160 mm Hg.

1 osobę z poziomem ciśnienia skurczowego powyżej 200 mm Hg

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 79 osób.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 
13 osób z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl  

Z możliwości pomiaru poziomu Trójglicerydów skorzystały 63  osoby.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 
5 osób z poziomem trójglicerydów powyżej 200mg/dl

3 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 300mg/dl

W imieniu własnym jak również całego PSD Zarządu Koła Nowogard, składam serdeczne podziękowania organizatorom Wojewódzkich Obchodów Święta Ludowego w Nowogardzie za umozliwienie przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii.

                                                                                                   Eugeniusz Tworek
                                                                                                         Prezes PSD

Koła Nowogard