31-07-2010 Dobra Nowogardzka – Kontrolne badanie poziomu glikemii

Dnia 31lipca 2010 na festynie „Jarmark Doberski” w Dobrej Nowogardzkiej Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów.

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystały 43osoby

W tej grupie  badania wykazały: 

1 osobę z poziomem glikemii  powyżej 200mg/dl                                                                        

2 osoby  z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl  

1 osobę z poziomem glikemii  powyżej 140mg/dl                                                                         

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu i Trójglicerydów skorzystało 15 osób

W tej grupie  badania wykazały:                                                                                             

1 osobę z poziomem cholesterolu powyżej 400 mg/dl                                                                

1 osobę z  poziomem  cholesterolu powyżej 250 mg/dl                                                            

1 osoba z poziomem Trójglicerydów 200 mg/dl                                                             

W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania Pani Burmistrz Dobrej Nowogardzkiej, Radzie Miasta Dobrej Nowogardzkiej  za umożliwienie przeprowadzenia badań i za bardzo dobre przygotowanie stanowiska do przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii.  „Stowarzyszeniu LiIla-Róż” dziękujemy za zaproszenie do udziału w ” Jarmarku Doberskim”

                                                                                                Tworek Eugeniusz