01-06-2010. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków P.S.D Koła Nowogard

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard

W dniu 01-06-2010r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard, na którym ustąpił obecny skład Zarządu Koła Nowogard. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Wojewódzkiego              w Szczecinie Pani Lasota Czesława, oraz Opiekun Koła Nowogard Pani Bogus Lidia. Członkowie Koła  udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres od 15 września 2009 do 31 maja 2010r.     

W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano nowy siedmioosobowy skład Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard.

Nowo wybrany skład Zarządu Koła zgodnie z §64.1 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków wybrał spośród siebie Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, oraz Członków Zarządu.

Personalny skład  Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nowogard od dnia 01-06-2010 jest  następujący:

Prezes         – Tworek Eugeniusz
V-ce Prezes  – Skowrońska Maria
Sekretarz     – Lubczyńska Elżbieta
Skarbnik      – Szajkowska Bożena
Członek       – Mierkiewicz Zygmunt
Członek       – Tadeja Mirosława
Członek       – Zięciak Wioletta

Skład Zarządu PSD Koło Nowogard do dnia 31-05-2010roku był następujący:

V-ce Prezes        – Eugeniusz Tworek
Sekretarz           – Elżbieta Lubczyńska
Skarbnik             – Bożena Szajkowska
Członek Zarządu  – Wioletta Zięciak