01-05-2010 Kontrole badanie poziomu glikemii

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard dnia 01 maja 2010 roku podczas Gminnej Imprezy „Majówka 2010” w Nowogardzie, przeprowadziło kontrolne pomiary poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Dzięki pomocy udzielonej przez PSD Koło Terenowe  Łobez, w osobach Pani Czesławy Lasoty i Pana Eugeniusza Lasoty możliwy był pomiar poziomu Cholesterolu i Trójglicerydów.                                        
Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystały 163 osoby.                                  

W tej grupie  badania wykazały:                                                                                                 
7 osób z poziomem glikemii  powyżej 200 mg/dl                           
21 osób  z poziomem glikemii powyżej 160 mg/dl    
Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu i Trójglicerydów skorzystały 54 osoby.  
W tej grupie  badania wykazały:                                                                                             
5 osób z poziomem cholesterolu powyżej 300 mg/dl                                                                
12 osób z  poziomem  cholesterolu powyżej 220 mg/dl                                                            
7 osób z poziomem Trójglicerydów powyżej 300 mg/dl                                                             
14 osób z poziomem Trójglicerydów powyżej 220mg/dl                                                             

W imieniu własnym jak również całego Zarządu Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu badań:
Pani Czesławie Lasota         – Prezes PSD Koło Terenowe Łobez                                                   
Panu Eugeniuszowi Lasota  – Członek PSD Koło Terenowe Łobez

Pani Krystynie Piaseckiej      – Pielęgniarce z NZOZ „SANUS” w Nowogardzie
Pani Mirosławie Tadeja        – Pielęgniarce z NZOZ „SANUS” w Nowogardzie
Oraz za wypożyczenie namiotu do przeprowadzenia badań Panu Andrzejowi Wasiak 

                                                                                             Eugeniusz Tworek