Goleniów – Wlewy ThioGamma

THIOGAMMA Turbo-Set

Dnia 27-01-2015 w Goleniowie Pani Irmina Górmińska oraz Pani Olga Dankiewicz z firmy Wörwag Pharma  GmbH & CO. KG oraz pielęgniarka Pani Ewa Rader  z oddziału wewnętrznego  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie zapoznały pielęgniarki z firmy „Pielęgniarki i Położne Rodzinne Małgorzata Holek” w Goleniowie przy ul. Pocztowej 43 z leczeniem neuropatii cukrzycowej  za pośrednictwem  wlewów dożylnych kwasu ά – liponowego zawartego w ThioGamma Turbo – Set. podawanych na oddziałach diabetologicznych jak i również w warunkach ambulatoryjnych. W szkoleniu uczestniczył również Prezes Oddziały Powiatowego PSD w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie Eugeniusz Tworek i Prezes PSD Koła w Goleniowie Dagmara Jaceko.

Eugeniusz Tworek
Prezes Oddziału Powiatowego
   PSD Goleniów