Dziesięć lat działalności PSD Koła Nowogard

W dniu 19 października 2019r w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się uroczyste
obchody 10 lecia działalności PSD Koła w Nowogardzie zorganizowane przez Koło Nowogard
we współpracy z Nowogardzkim Domem Kultury. Obchody rozpoczęły się mszą św. w intencji diabetyków, po której w NDK nastąpiło otwarcie obchodów. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych w osobach Wicestarosty Goleniowskiego Pana Tomasza Kulinicza, zastępcy Burmistrza Nowogardu Pana Krzysztofa Kolibskiego, Wójta Gminy Nowogard, radnych z Gminy Nowogard Pani Jowity Pawlak, Pana Jacka Rafińskiego, mediów w osobach Pan Marcina Simińskiego redaktora naczelnego Dziennika Nowogardzkiego oraz Pan Ryszarda Zagórskiego redaktora naczelnego portalu WNowogardzie.pl. Zaszczycili nas swoją obecnością min. dyr. SPSR w Nowogardzie Pan Kazimierz Lembas dr. Marzena Kargul lekarz prowadzący Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” od 9 lat oraz duża liczba osób reprezentujących instytucje z terenu Gminy Nowogard jak również lokalnych Organizacji Pozarządowych. Obchody prowadził Pan Jacek Rafiński na których program złożyły się:
Prezentacja z 10 lat działalności Koła Nowogard przeprowadzona przez Prezesa Koła Nowogard Pana Eugeniusz Tworka, w której został zaprezentowany moment powstania koła, oraz konstrukcja założeń, kierunki i strategia pracy koła mające na celu rozwój koła poprzez pracą dla członków koła oraz lokalnej szeroko rozumianej społeczności Gminy Nowogard. Zostały zaprezentowane prowadzone przez 10 lat trzy podstawowe kierunki działań koła oraz w czwartym obszarze od 2017:

 1. Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy.
 2. Edukacja w zakresie cukrzycy wśród członków koła i mieszkańców Gminy Nowogard.
 3. Promocja zdrowego trybu życia, zwiększania aktywności fizycznej, włączania chorych na cukrzycę do czynnego życia i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
 4. Prowadzenie przychodni diabetologicznej.
  Zaprezentowane zostały również rezultaty działalności koła Nowogard, których ocena należy do beneficjentów pracy wykonanej przez Nowogardzkich diabetyków a wg. sprawozdań z rozliczenia działań prowadzonych w ramach otwartych konkursów ofert Urzędu Miejskiego w Nowogardzie „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” było ich 20 657 osób.
  Po prezentacji miała miejsce część artystyczna w wykonaniu Klary Kraszewskiej i Ady Saniuk wokalistek Nowogardzkiego Domu Kultury.
  Po części artystycznej zostały wręczone Medale za Zwycięstwo nad Cukrzycą:
  Złoty Medal dla Pana Adama Koladyńskiego, Srebrny Medal dla: Pana Stanisława Gadzalińskiego i Pana Jerzego Czerskiego.
  Honorowe Odznaki „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” otrzymali:
  Złotą – Kargul Marzena, Lelowska Janina, Pawlak Barbara, Kowalczyk Mirosława, Kowalska Elżbieta.
  Srebrną – Bzowa Krystyna, Dżugała Jan, Kowalski Jan, Kwiatkowska Maria, Lewandowska Stefania, Maciejczyk Ewa, Maknia Jadwiga, Mazurek Danuta, Pierzchała Maria, Sadowska Janina, Tworek Karolina, Wachowski Ryszard.
  Dyplomami za Szczególne Zasługi w Rozwoju Stowarzyszenia oraz niesienie szczytnej idei samopomocy wśród ludzi chorych na cukrzycą w Polsce zostali uhonorowani:
  Przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków:
  Wiśniewski Stanisław, Szajkowska Bożena
  Przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki:
  Bachor Anna, Bator Tadeusz, Kalinowski Krzysztof, Kowalczyk Jan, Kowalczyk Maria, Kozicka Janina, Krauze Andrzej, Kubiak Barbara, Kwiatkowska Halina, Luter Danuta, Łykaj Stanisława, Maknia Jadwiga, Narkiewicz Janusz, Niedbał Kazimiera Bożena, Nyk Bożena, Plaskota Kamila Marianna, Prochowska Jadwiga, Prochowski Zdzisław, Siembida Danuta, Stępniewska Anna, Suchy Barbara, Syfert Chrystiana.
  Po oznaczeniach i wyróżnieniach diabetyków zostały wręczone obecnym na sali podziękowania za okazaną pomoc i wspieranie działań podejmowanych przez nowogardzkich diabetyków. Dzięki której mogliśmy zrealizować wiele cennych inicjatyw i projektów na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Podziękowania zostały przyznane:
  • Panu Tomaszowi Kulinicz Wicestaroście Powiatu Goleniowskiego.
  • Panu Robertowi Czapli Burmistrzowi Nowogardu.
  • Panu Krzysztofowi Kolibskiemu Zastępcy Burmistrza Nowogardu.
  • Panu Krzysztofowi Szwedo Wójtowi Gminy Osina.
  • Panu Kazimierzowi Ziembie Burmistrzowi Nowogardu w latach 1994 – 2010.
  • Ks. Kazimierzowi Łukjaniuk Proboszczowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.
  • Ks. Grzegorzowi Legutko Proboszczowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie.
  • Pani Magdalenie Zarębskiej Kulesza Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty
  • Panu Kazimierzowi Lembas dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
  • Pani dr. Marzenie Kargul lekarzowi prowadzącemu od 9 lat Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy”.
  • Panu Stanisławowi Saniuk Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowogardzie.
  • Pani Jowicie Pawlak Radnej Rady Miejskiej w Nowogardzie.
  • Panu Jackowi Rafińskiemu Radnemu Rady Miejskiej w Nowogardzie.
  • Panu Marcinowi Simińskiemu Redaktorowi Naczelnemu Dziennika Nowogardzkiego.
  • Panu Ryszardowi Zagórskiemu Redaktorowi Naczelnemu Portalu Internetowego wNowogardzie.pl
  • Panu Markowi Słomskiemu Wydawcy Gazet Lokalnych DJ Media.
  • Pani Anecie Drążewskiej dyr. Nowogardzkiego Domu Kultury.
  • Pani Anecie Wysoszyńskiej dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie.
  • Pani Lidii Bogus Opiekunowi Koła Nowogard.
  • Panu Jarosławowi Soborskiemu Kierownikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
  • Pani Urszuli Berezowskiej Inspektorowi Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
  • Panu Tadeuszowi Piotrowskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Nowogard.
  • Pani Małgorzacie Kędziora Kierownikowi Apteki DR. Max.
  • Panu Krzysztofowi Wasilewskiemu Starszemu Konsultantowi Medycznemu Ascensia Diabetes Care.
  • Pani Elżbiecie Drobik Prezes Stowarzyszenia „Edukacja-Zdrowie-Aktywność” w Stargardzie.
  • Panu Jarosławowi Chudyk dyr. Zespołu Szkół nr 1, im. Stanisława Staszica.
  • Pani Joannie Wardzińskiej dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie.
  • Pani Karinie Surma dr I Liceum Ogólnokształcące Im. Ppor. E. Gierczak.
  • Pani Annie Łysiak dr Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie.
  • Panu Sebastianowi Szymańskiemu Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie.
  • Pani Ewie Żylak – dyr. Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie.
  • Panu Piotrowi Kazuba dyr. Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.
  • Panu Bogdanowi Sobolewskiemu dyr. Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie.
  • Pani Tatianie Olbert dyr. Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie tel. 913910380.
  • Panu Janowi Kopycińskiemu dyr. Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 'Zielone Przedszkole’.
  • Pani Dorocie Kluba nauczycielowi z Zespołu Szkół nr1 Stanisława Staszica
  • Panu Jerzemu Jabłońskiemu.
  • Panu Antoniemu Bielida.
  • Pani Magdalenie Rogojsza z NFOP w Nowogardzie.
  • Panu Tadeuszowi Łukaszewicz z Kapeli Kryzys.
  • Panu Jarosławowi Olczyk Leśniczemu Leśnictwa Trzechel.
  Po wręczeniu odznaczeń wyróżnień i podziękowań usłyszeliśmy bardzo dużo ciepłych słów pod adresem nowogardzkich diabetyków z ust przedstawicieli władz samorządowych, delegacji diabetyków z województwa zachodniopomorskiego, przedstawicieli nowogardzkich instytucji, organizacji pozarządowych oraz przyjaciół PSD Koła Nowogard.
  W części edukacyjnej dr Marzena Kargul przybliżyła zgromadzonym „Neurologiczne powikłania cukrzycy” oraz przedstawiciel medyczny Ascensia Diabetes Care Pan Marek Głodek zaprezentował zasady „Samokontroli Glikemii”.
  Po wykładach wokalistki Nowogardzkiego Domu Kultury Natalia Putko i Róża Nizio umiliły czas zebranym. Podziękowaniem za udział i zaproszeniem na poczęstunek zostały zamknięte obchody 10 lecia działalności koła diabetyków w Nowogardzie.
  W imieniu własnym, zarządu koła Nowogard oraz wszystkich nowogardzkich diabetyków Składam serdeczne podziękowania:
  • dr. Nowogardzkiego Domu Kultury Pani Anecie Drążewskiej oraz pracownikom NDK za pomoc w zorganizowaniu obchodów.
  • Panu Jackowi Rafińskiemu za prowadzenie obchodów.
  • Przybyły gościom za poświęcony czas, aby być z nam w tym dniu.
  • Władzom samorządowym, instytucją i tym wszystkim bez których byłoby mam trudno a może i też niemożliwe zrobić aż tyle dla diabetyków i lokalnej społeczności przez minione 10 lat.

Obchody ostały dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego

Inni o nas:
linki:

Jesteście dla nas wzorem. 10-lecie nowogardzkich diabetyków

10 lecie Nowogardzkiego koła PSD