Dzień Nowogardzkich Organizacji Pozarządowych

15 września br. odbył się Dzień Nowogardzkich Organizacji Pozarządowych, zorganizowane przez Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych wraz z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą oraz Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. W wydarzeniu uczestniczyło 19 organizacji wśród nich również Koło Diabetyków w Nowogardzie prowadząc działania prozdrowotne w kierunku cukrzycy z jednoczesnymi badaniami przesiewowymi. Dzień Nowogardzkich Organizacji Pozarządowych wpisywał się także w Obchody 100 – Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Badania przesiewowe zostały dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl   

      Eugeniusz Tworek
             Prezes
   Zachodniopomorskiego
         Oddziału PSD