Dzień Dziecka w Ostrzycy 01-06-2013

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard dnia 01 czerwca 2013 r. w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i edukacja  osób chorych i zagrożonych cukrzycą z terenu Gminy Nowogard przeprowadziło kontrolne badania poziomu glikemii i cholesterolu.
Pomiaru poziomu cukru we krwi dokonano  u 27 osób.
Pomiaru cholesterolu dokonano u 8 osób
W prowadzonych badaniach nie stwierdzono  istotnych nieprawidłowości w stosunku do normy. W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania  Radzie sołeckiej oraz sołtysowi Panu Dariuszowi Olejnik za zaproszenie i umożliwienie  przeprowadzenia badań.

Badania zostały dofinansowane w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard