„Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”

W dniu 16 kwietnia 2016r.w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie odbyła się zorganizowana przez Oddział Powiatowy PSD Goleniów  z siedzibą w Nowogardzie oraz Starostę Goleniowskiego przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie  konferencja poświecona dziecku z cukrzycą w przedszkolu i szkole. Konferencja była objęta patronatem naukowy przez prof. dr hab. Mieczysława Walczaka konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.  Patronat honorowy konferencji objął Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz. Adresatami konferencji byli pedagodzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu goleniowskiego. Na program konferencji złożyły się wykłady:

  1. Dr n. med. Anity Horodnickiej – Józwa specjalisty chorób dziecięcych i diabetologii  oraz dr Justyny Szmit – Domagalskiej specjalisty chorób dziecięcych, endokrynologii i diabetologii dziecięcej obejmujące tematy: „Cukrzyca – epidemiologia i sposoby leczenia”, „Pompy insulinowe jako nowoczesny sposób monitorowania cukrzycy typu I”, „Hipoglikemia – czy łatwo rozpoznać i jak skutecznie zapobiegać?”
  2. Dr Marzeny Kargul lekarza prowadzącego „Szkołę Cukrzycy” w Nowogardzie w temacie „Rola edukacji o cukrzycy w środowisku szkolnym i rodzinnym”
  3. Psychologa Pani Ireny Urbańczyk w temacie „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole – wyzwania”
  4. Diabetyka z cukrzycą typu I Pani Pauliny Pietrzak w temacie „Moja Cukrzyca” – refleksje o adaptacji w środowisku szkoły”

Dla uczestników konferencji został przygotowany specjalny upominek w postaci bezpłatnego tygodniowego pobytu w hotelu „Jawor” w Sarbinowie dla osoby dorosłej z dzieckiem do 12 lat, o  której poinformował dyr. Hotelu Pan Józef Kokłowski. Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz zastępca dyr. hotelu „Jawor” w Sarbinowie Pani Ewa Olszewska przeprowadziła losowanie ufundowanego upominku, którego posiadaczem został uczestnik konferencji z Nowogardu. Pięćdziesięciu uczestnikom konferencji ponadto zabezpieczono serwis kawowy, napoje oraz catering. W imieniu własnym oraz Zarządu PSD Oddziału Powiatowego Goleniów składam serdeczne podziękowania:
Prof. dr hab. Mieczysławowi Walczakowi konsultantowi krajowemu w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej za  patronat naukowy konferencji.
Staroście Goleniowskiemu Tomaszowi Kuliniczowi za objecie konferencji patronatem honorowym.
Burmistrzowi Gminy Goleniów Panu Robertowi Krupowiczowi za udostępnienie sali konferencyjnej
Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Gminy Goleniów Pani Marzenie Domańskiej oraz Podinspektor d.s. Zdrowia Starostwa Powiatowego Goleniów Pani Ewie Chilkiewicz za pomoc w zorganizowaniu konferencji.
Urzędom Miasta i Gminy w Goleniowie, Osinie i Maszewie, portalowi internetowemu http://www.wnowogardzie.pl/  za pomoc w nagłośnieniu konferencji.
Dyr. Hotelu „Jawor” w Sarbinowie Panu Józefowi Kokłowskiemu, oraz zastępcy dyr. Hotelu „Jawor” w Sarbinowie za ufundowanie tygodniowego pobytu w hotelu dla rodzica z dzieckiem.
Wszystkim uczestnikom konferencji, którzy przybyli na konferencję

Konferencja powiatowa „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole” została zorganizowana w ramach wspierania zadania publicznego  „działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie powiatu goleniowskiego. Profilaktyka cukrzycy” przez Starostę Goleniowskiego

Eugeniusz Tworek
Prezes Oddziału Powiatowego
PSD Goleniów