Działdowo 2018

Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 2018.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniu 17 listopada 2018 roku w Działdowie odbyły się Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Obchody zostały zorganizowane przez Koło Miejsko – Powiatowe w Działdowie PSD oraz Zarząd Główny PSD. Uroczyste obchody rozpoczęły się przemarszem uczestników z orkiestrą w asyście pocztów sztandarowych z pod Urzędu Miejskiego w Działdowie ulicami miasta do Kościoła Podwyższenia Krzyża, w którym została odprawiona uroczysta msza święta w intencji osób z cukrzycą. Dla osób niebiorących udziału we Mszy Świętej zostało zorganizowane zwiedzanie Działdowa z przewodnikiem.
Otwarcie konferencji nastąpiło poprzez wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w trakcie  którego na salę obrad zostały wprowadzone  poczty sztandarowe. Organizatorzy przywitali przybyłych  na uroczystości gości, następnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia po których nastąpiły wystąpienia organizatorów, przedstawicieli władz samorządowych oraz gości. Po oficjalnej części rozpoczął się blok edukacyjny w którym znalazły się wykłady:

  • Prof. Elżbiety Stankiewicz-Bandurskiej w temacie „Zagrożenia i możliwości walki z cukrzycą na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego”
  • Prof. dr hab. med. Anny Czech, w temacie „Jak staramy się wspierać osoby z cukrzycą: prezentacja książek „Socjologia cukrzycy”, „Kultura zawodu lekarza w XXI wieku”, „Historia badań i leczenia cukrzycy”
  • Beaty Stepanow, Doktorantki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej „Jak rozpoznać konia trojańskiego”

Prezes  Miejsko – Powiatowego koła PSD w Działdowie w obecności Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Starosty Powiatu Działdowskiego, Burmistrza Miasta Działdowo, Wójta Gminy Działdowo oraz zgromadzonych  wystąpił z propozycją wykorzystania  tez zawartych w książce autorstwa Jan Tytonia, Anny Czech, Małgorzaty Bernas oraz Zofii Szczeklik- Kumala wydanej w 2006r. pt. „Cukrzyca w Polsce- można lepiej” do zbudowania modelu medyczno-ekonomiczno- społecznego, zapobiegania chorobie i jej powikłaniom, poprzez jej wznowienie z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami lub napisania nowej pt. „Cukrzyca w Polsce- musi być lepiej”.  Zebrani zostali poinformowani, że jest już po konsultacjach z jej redaktorem naukowym Prof. J. Tatoniem, który twierdzi, że chętnie się tego podejmie. Wydana publikacja miała by być przesłana wszystkim podmiotom, które pośrednio lub też bezpośrednio mogą mieć wpływ na opracowanie i przyjęcie narodowej strategii walki z cukrzyca, wskazując jednocześnie jako głównych adresatów: władze państwowe, samorządowe wszelkich szczebli, lekarzy zajmujących się tą problematyką, w tym lekarzy rodzinnych, wszystkie ogniwa stowarzyszeń diabetologicznych (od kół po zarządy główne) oraz szpitale. Przez władze państwowe rozumiejąc Prezydenta, Premiera, wszystkich senatorów, posłów, ministrów i wojewodów. Ma to być aktywna forma wywierania presji na decydentów aby zostały podjęte właściwe decyzje w celu wypracowania i przyjęcia krajowej strategii walki z cukrzycą, której Polska jako jedyna w Europie nie posiada.

W przerwie obiadowej nastąpiły  spotkania i prelekcje licznie przybyłych firm działających w kręgu zainteresowania diabetyków. W dalszej części nastąpiło wręczenie prezentów dla przedstawicieli wojewódzkich i rejonowych struktur PSD w postaci książek „Socjologia cukrzycy” oraz „ Kultura zawody lekarza w XXI wieku” oraz losowanie upominków dla uczestników konferencji obecnych na sali.
Konferencję uświetnił występ  folklorystycznego zespołu śpiewaczego z Samborowa wprowadzając uczestników w wyśmienity nastrój zachęcając do czynnego wspólnego śpiewania i tańca.

W tym dniu był wśród nas taki człowiek, któremu dzięki wyjątkowemu podejściu do diabetyków żaden nawet ten najbardziej zatwardziały cukrzyk w kraju ( twierdzący, że on nie może się ruszyć bo !!!! itd. !!!) nie jest w stanie się oprzeć. Pani Beata Stepanow w jej szczególnym życzliwym i sympatycznym stylu  zaprosiła całą sale do wspólnego „DiabeDance”. Na Sali nie było takiej osoby, która by siedziała, wszyscy uczestnicy w znakomitych nastrojach z roześmianymi twarzami włączyli się aktywnie do nauki kroków i następnie w takt muzyki wspólnie wspaniale się bawili.
Była to udana rozgrzewka przed wieczorkiem tanecznym, który kończył ten udany pobyt. Każdy powinien wiedzieć, że ruch to zdrowie natomiast organizatorzy zadbali o to aby każdy uczestnik  konferencji wiedział, że jest to jeden ze sposobów zapobiegania cukrzycy a jeżeli już ją mamy to właśnie aktywność fizyczna jest nieodzowny  element walki z nią.

Organizatorzy konferencji wyśmienicie zatroszczyli się o jej merytoryczny wysoki poziom zapewniając jednocześnie sprawne jej przeprowadzenie. Pobyt diabetyków z oddziału zachodniopomorskiego PSD na gościnnej ziemi warmińsko mazurskiej dzięki Państw zaangażowaniu i profesjonalizmowi  należał do wyjątkowo udanych.

Udział w krajowych obchodach ŚDWzC diabetyków z koła Nowogard został dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

 Eugeniusz Tworek
           Prezes    
Zachodniopomorskiego 
      Oddziału PSD