Co powinniśmy wiedzieć o cukrzycy – Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie

W dniach 26 marca oraz 04 kwietnia 2024 r. PSD koło Nowogard przeprowadziło spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Jest to jedno z zadań edukacyjnych jakie prowadzimy na terenie Gminy Nowogard w śród mieszkańców w ramach oferty realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” w dniu 26 marca uczniowie z sześciu klas w liczbie około 120 osób oraz w dniu 04 kwietnia uczniowie z pięciu klas w liczbie około 100 osób wraz w wychowawcami uczestniczyło w prelekcji „Co powinniśmy wiedzieć o cukrzycy”. Celem prowadzonej edukacji jest dotarcie do młodzieży z informacją o samej cukrzycy, o powikłaniach i zagrożeniach jakie niesie ta choroba. Bywa, że młodzi ludzie mają problem z adaptację w środowisku, krępują się mają opory, aby bez zahamowani funkcjonować. Bywa, że otoczenie nie wie i nie rozumie jednokrotnie potrzeb chorego dziecka na cukrzycą. Staramy się przekazać informację młodym diabetykom ich rówieśnikom jak i również pozostałym uczestnikom spotkań, że Dzieci z cukrzycą niczym nie różnią się od swoich rówieśników. Mają takie same marzenia, możliwości, plany na przyszłość.

Jednakże może się zdarzyć, że diabetyk będzie potrzebował pomocy, mówimy jak niewiele trzeba dać od siebie, aby w tym trudnym momencie udzielić pomocy.

Składam serdeczne podziękowania za zrozumienie i pomoc w przeprowadzeniu spotkań z młodzieżą

Dr Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie Panu Marcinowi Gałka

Pielęgniarce Pani Lidii Bogus

Nauczycielom biorącym udział w organizacji i prowadzeniu spotkań.

Serdeczne podziękowania kieruje do młodzieży za udział i zaangażowanie. 

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego

Działanie zostało częściowo dofinansowane
przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl