Badania wzroku w kole Nowogard

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w dniu 16 kwietnia przeprowadziło badanie w kierunku: retinopatii cukrzycowej, zwyrodnienia plamki żółtej oraz jaskry. Badania prowadził Pan Dawid Caban Specjalista aplikacyjny, chirurgia refrakcyjna, Specjalista optometrii z firmy MDT sp. z o.o. W badaniu uczestniczyło 59 osób z tego 44 diabetyków oraz 15 osób z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie.

W wyniku badań stwierdzono:

Retinopatię u 10 osób w tym również w formie łagodnej stanowi to 16,95 % z ogółu badanych.

AMA u 24 osób co stanowi 40,68% z ogółu badanych.

Podejrzenie Jaskry u 10 osób co stanowi 16,95 % z ogółu badanych.

Porażającą informacją jest fakt, że wśród 59 osób, które uczestniczyły w badaniach aż u 44 osób stwierdzono schorzenia, czyli u 74,58 % badanych. U kilku osób było połączenie jaskry z retinopatią lub amd a także retinopatii z mad.

Z zaawansowanymi schorzeniami z zaleceniem dalszej pilnej konsultacji okulistycznej wykazano 19 osób, co stanowiło 32,20% z ogółu badanych

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego

Badania diabetyków zostały częściowo dofinansowany
przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl