Badania przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy przy Kościele Parafialnym p.w. WNMP w Nowogardzie 18-11- 2012

W dniu 18 listopada 2012 r. w Kościele Parafialnym p.w. WNMP w Nowogardzie przy ul. Kościelna 2A po nabożeństwie w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badanie poziomu cukru we krwi. Pomiaru poziomu cukru we krwi dokonano u 36 osób

Badania wykazały:
1 osobę z poziomem glikemii 264 mg/dl    
W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła W Nowogardzie składam serdeczne podziękowanie Proboszczowi Parafii pw. WNMP w Nowogardzie Księdzu Grzegorzowi Legutko za odprawioną mszę św. w intencji chorych z cukrzycą oraz za umożliwienie wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrywania cukrzycy

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard