Badania przesiewowe przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie

15-08-2022 r. nowogardzcy diabetycy przeprowadzili badania w kierunku cukrzycy poszerzone o badania poziomów cholesterolu, poziomów ciśnienia tętniczego wśród uczestników odpustu. Osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy.
W imieniu własnym oraz zarządu koła składam podziękowania proboszczowi Grzegorzowi Legutko jak   i również organizatorom odpustu za zaproszenie i umożliwienie przeprowadzenia badań.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego

Badania przesiewowe zostały dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl