Badania diagnostyczne w Nadleśnictwie Nowogard 2010-10-29

Nadleśnictwo Nowogard – Kontrolne badanie poziomu glikemii

Dnia 29 października 2010 r. w Nadleśnictwie Nowogard na zaproszenie Nadleśniczego Pana mgr inż. Tadeusza Piotrowskiego Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard w zakresie cukrzycy” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, cholesterolu i trójglicerydów.
Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi, cholesterolu i trójglicerydów skorzystało czterdzieści osób.
W imieniu własnym jak również całego PSD Zarządu Koła Nowogard, składam serdeczne podziękowania Pielęgniarce Środowiskowo – Rodzinnej  Pani Janinie Kowalczyk za pomoc w przeprowadzeniu badań. Panu mgr inż. Tadeuszowi Piotrowskiemu  za bardzo dobre przygotowanie stanowiska do przeprowadzenia badań.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard