70 lecie powstania Parafii pw. WNMP w Nowogardzie

PSD koło Nowogard w dniu 15 sierpnia 2015 na zaproszenie proboszcza parafii ks. Grzegorza Legutko uczestniczyło w obchodach 70-lecia powstania Parafii pw. WNMP w Nowogardzie, uroczystości były połączone z  Odpustem Parafialnym. Podczas obchodów nastąpiło uroczyste osłonięcie wmurowanej w kamień przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym. Odsłonięcia tablicy dokonali żołnierze Armii Krajowej Andrzej Kiszka pseudonim „Dąb” oraz Wiktor Sumiński pseudonim „Kropidło”. W imieniu własnym oraz Zarządu PSD Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania proboszczowi ks. Grzegorza Legutko za zaproszenie i umożliwienie przeprowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy.

Badania przesiewowe są wspierane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard