40 LAT MINĘŁO

W dniu 25 września 2023 r. w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się uroczyste obchody 40 lecie działalności Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego PSD. Obchody zostały otwarte przez prezesa Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego PSD Eugeniusza Tworka, który powitał przybyłych gości. Zapraszając na scenę serdecznie przywitał i poprosił o prowadzenie obchodów dyr. NDK Panią Anetę Drążewską.

Po wprowadzeniu sztandaru Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego PSD i czynnego udziału zebranych w osłuchaniu hymnu polskiego oraz uczczeniu minutą ciszy pamięci tych, którzy odeszli z grona diabetyków dyr. NDK Pani Aneta Drążewska w imieniu organizatorów serdecznie powitała obecnych na sali patronów honorowych, partnerów i gości dzisiejszych obchodów: Zastępcę Burmistrza Nowogardu Pana Bogdana Jaroszewicza, Wójta Gminy Osina Pana Krzysztofa Szwedo, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Nowogardzie Panią Jowitę Pawlak, byłego Burmistrza Nowogardu Radnego powiatu Pana Kazimierza Ziembę, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Panią Annę Śliwińską, Konsultanta wojewódzkiego do spraw diabetologii prof. dr hab. n. med. Panią Liliannę Majkowską, Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogard Pana Tadeusza Piotrowskiego, dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Pana Kazimierza Lembasa, dyr. Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego Panią Anetę Wysoszyńską, dyr. Zespołu Szkół nr 1 w Nowogardzie Pana Marcina Gałkę, Neurolog dr Marzenę Kargul, Kierownik Apteki „DrMax” w Nowogardzie Panią Małgorzatę Kędziorę, Starszego Konsultanta Medycznego Ascensia Diabetes Care Poland Sp z.o.o Pana Krzysztofa Wasilewskiego, Reprezentantkę firmy Roche Diabetes Care Panią Renatę Oszmiańską, Seniora District Sales Specialist- Konsultanta w firmie Abbott Panią Annę Wyszyńską-Minałto

Prezesów oraz członków struktur krajowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Skarbnika ZG PSD – Prezes Oddziału Rejonowego PSD Złotoryja Panią Monikę Kaczmarek, Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Pana Mariusza Gołdyna, Prezes Oddziału Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jędrzejowie, konsultanta medycznego na ogólnopolskiej infolinii diabetologicznej Panią Annę Gołdyn, Prezesów oraz członków zachodniopomorskich struktur Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Przedstawicieli i członków organizacji pozarządowych, Patrona Medialnego obchodów, Redaktora naczelnego „Dziennika Nowogardzkiego” Pana Przemysława Saję

Wszystkich chorych z Cukrzycą, wraz z ich rodzinami oraz wszystkich, którzy zechcieli zaszczycić nas swoja obecnością.

Po powitaniach głos zabrali Prezes Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego Pan Eugeniusz Tworek, który przybliżył zebranym 40 letni okres działalności Oddziału Zachodniopomorskiego, który wpisuje się 43 lat istnienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Prezes Zarządu Głównego PSD Pani Anna Śliwińska przy okazji gratulacji składanych zachodniopomorskim diabetyków odniosła się do trudnych czasów w jakich przyszło nam prowadzić działalność na rzecz osób z cukrzycą. Następnie w imieniu Burmistrza Nowogardu Pana Roberta Czapli głos zabrał zastępcę Burmistrza Nowogardu Pan Bogdan Jaroszewicz, w nadepnij kolejności Wójt Gminy Osina Pan Krzysztof Szwedo. W między czasie ustawiła się długa kolejka gości, którzy gratulowali nam wytrwałości i konsekwencji w pracy przez minione 40 lat na rzecz osób z cukrzycą i całego społeczeństwa. Po gratulacjach i życzeniach pomyślności w dalszej pracy nastąpił czas na wyróżnienia.

Medal „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą” otrzymali: Pani Irena Żytkowiak oraz Pan Tadeusz Krawczyk.

Srebrną Odznakę „Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” otrzymała Pani Danuta Sroka.

Za wyróżniającą się działalność dla dobra Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz osób z cukrzycą Odznaką „Ambasador Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” zostali uhonorowani: Burmistrz Nowogardu Pan Robert Czapla, konsultant wojewódzki do spraw diabetologii prof. dr hab. n. med. Pani Lilianna Majkowska, dr Pani Marzena Kargul, Dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Pan Kazimierz Lembas, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogard Pan Tadeusz Piotrowski, Dyr. Nowogardzkiego Domu Kultury Pani Aneta Drążewska, Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego Pani Aneta Wysoszyńska, Czasopismo Dziennik Nowogardzki – redaktor naczelny Pan Przemysław Saja.

Na okoliczność obchodów 40 lecia działalności Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zostały wykonane pamiątkowe medale, które również zostały wręczone uhonorowanym dziś Ambasadorom Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

„Złote Serce” Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest odznaczeniem przyznawanym członkom PSD za aktywną działalność społeczną w ramach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zostali nim uhonorowani: Pan Roman Stempnakowski, Pan Arkadiusz Szczepański, Pani Irena Żytkowiak, Pan Marian Krótki, Pani Krystyna Mierkiewicz, Pani Czesława Lasota, Pan Jerzy Czerski, Pan Wacław Plikus, Pani Ewa Banaś, Pan Wiesław Jakób, Pan Zbigniew Dykier, Pan Jerzy Rzechółka, Pani Łucja Duczmańska.

Pamiątkowe Medale 40 lecia Działalności Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia otrzymali: Wójt Gminy Osina Pan Krzysztofa Szwedo, Prezes Zarządu Głównego PSD Pani Anna Śliwińska, Skarbnika ZG PSD – Prezes Oddziału Rejonowego PSD Złotoryja Pani Monika Kaczmarek, Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Pan Mariusz Gołdyn, Prezes Oddziału Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jędrzejowie, Konsultant medycznego na ogólnopolskiej infolinii diabetologicznej Pani Anna Gołdyn, Prezes Stowarzyszenia Edukacja-Zdrowie-Aktywność ze Stargardu Pani Elżbiet Drobik, Dyr. Zespołu Szkół nr 1 w Nowogardzie Pan Marcina Gałkę, Starszy Konsultant Medyczny Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z.o.o Pan Krzysztof Wasilewski, Senior District Sales Specjalista- Konsultant w firmie Abbott Pani Anna Wyszyńska-Minałto, Przedstawicielka firmy Roche Diabetes Care Pani Renata Oszmiańska, Pan Jacek Rafiński, Prezesa Koła Nowogardzkich Numizmatyków Pan Tadeusz Łukaszewicz oraz 26 obecnych na sali Prezesów jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego PSD.

W bloku edukacyjnym wysłuchaliśmy wykładów:

prof. dr hab. n. med. Pani Lilianny Majkowskiej „Nowe trendy w leczeniu cukrzycy”

Neurologa dr Marzena Kargul „Neuropatie cukrzycowe”

Odbyła się prezentacja firm:

Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o. o. „Nowoczesne metody pomiaru glikemii” Pan Krzysztof Wasilewski

Abbott „FSL system do monitorowania glikemii Flash Pani Anna Wyszyńska

Po wykładach nastąpiło zamkniecie obchodów, uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek zakupionych przez Województwo Zachodniopomorskie produktów żywnościowych regionalnych i lokalnych przygotowany przez Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, do foyer Nowogardzkiego Domu Kultury.

                                                                                                               Admin

W imieniu wszystkich zachodniopomorskich diabetyków składam serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie okazane nam przy przygotowaniu i przeprowadzeniu obchodów, dziękuję za udzielenie:

Patronatów Honorowych:

 1. Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Panu Olgierdowi Kustoszowi.
 2. Staroście Kamieńskiemu Panu Józefowi Malcowi
 3. Burmistrzowi Nowogardu Panu Robertowi Czapli

Za współorganizację i współfinansowanie obchodów:

 1. Województwu Zachodniopomorskiemu
 2. Burmistrzowi Nowogardu Panu Robertowi Czapli
 3. Wójtowi Osiny Krzysztofowi Szwedo
 4. Nadleśnictwu Nowogard
 5. Nowogardzkiemu Domowi Kultury
 6. Zespołowi Szkół nr 1 w Nowogardzie im. Stanisława Staszica
 7. Firmie Roche
 8. Firmie Ascensia Diabetes Care
 9. Firmie Abbott

Za Wykłady

 1. prof. dr hab. n. med. Pani Liliannie Majkowskiej
 2. Neurologowi dr Marzenie Kargul.

Za część artystyczną wokalistkom z Nowogardzkiego Domu Kultury

 1. Monice Jeremicz
 2. Joannie Kostrzewa-Łuczak.

Za prowadzenie obchodów oraz obsługę i zabezpieczenie organizacyjne obchodów

 1. dyr. Nowogardzkiego Domu Kultury Pani Anecie Drążewskiej
 2. Paniom i Panom pracownikom Nowogardzkiego Domu Kultury

Za przygotowanie i podanie cateringu przygotowanego na bazie produktów lokalnych i regionalnych, których zakup był współfinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie

 1. Nauczycielom i uczniom z Zespołu Szkół nr 1 w Nowogardzie im. Stanisława Staszica

Za zorganizowanie punktu i przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy

 1. Dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Panu Kazimierzowi Lembasowi
 2. Pielęgniarkom Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
  • Pani Grażynie Czarnieckiej
  • Pani Agnieszce Daruszkiewicz

Za pracę i poświęcony czas na przygotowanie i obsługę obchodów

 1. Diabetykom z Koła Nowogard

Za patronat Medialny

Dziennikowi Nowogardzkiemu

Za udział, życzliwość, kwiaty, życzenia i upominki

Wszystkim Państwu którzy tak licznie zaszczyciliście nas swoja obecnością

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego