25 WRZESIEŃ 2023 r. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE DELEGATÓW PSD WOJEWÓDZKIEGO ODDZIAŁU ZACHODNIOPOMORSKIEGO