2023-12-08 – Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. Samokontrola – cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego

08 grudnia 2023 r. odbył się drugi wykład w XIII edycji nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”. Mimo zimowej aury i chłodu na wykład przybyli również nowi słuchacze. Po zakończonym wykładzie wszyscy uczestnicy obecni na sali zostali zakwalifikowani do udziału w badaniach kontrolnych cholesterolu i trójglicerydów, które zostaną przeprowadzone w laboratorium szpitala w Nowogardzie. Badania będą prowadzone w od 12-12-2023 do 18-12-2023 r. na podstawie przekazanego do laboratorium wykazu imiennego uczestników „Szkoły Cukrzycy”

Następny wykład odbędzie się 12-01-2024 r. Tematem będzie – – Żywienie w cukrzycy – prawda i mity. Pełne kalendarium wraz z tematami jest opublikowane na naszej stronie w zakładce „Aktualności” a dokładniej pod: ttps://www.cukrzycanowogard.pl/szkola-cukrzycy/

Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
Zachodniopomorskiego

Udział w wykładach jest dofinansowany
przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl