Zmarł Zbigniew Kędzierski


Zbyszku pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy  w dniu 5 lipca 2016r. Prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD Zbigniewa Kędzierskiego, który po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas 30 czerwca 2016 przeżywszy jedynie 65 lat. Zbyszek od 2003 roku kierował największym w Polsce Oddziałem Wojewódzkim PSD w Szczecinie. W roku 2009 został Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Za osiągnięcia w społecznej pracy na rzecz diabetyków został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Był człowiekiem otwartym wrażliwym, koleżeńskim  z ogromnym zaangażowaniem i wielkim zapałem podchodził do pracy na rzecz diabetyków. Mimo ciężkiej choroby, którą znosił dzielnie i cierpliwie, był optymistycznie nastawiony do życia. Będąc już u kresu swoich dni podejmował działania nacechowane wielką troskę o przyszłość kierowanego przez siebie Stowarzyszenia.

W imieniu własnym oraz Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD w Szczecinie składam głębokie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Zbyszka z powodu tak wielkiej straty, która ich dotknęła.

Gorąco dziękuję za wystawienie Pocztów sztandarowych:
Zarządowi Głównemu PSD w Warszawie
Oddziałowi Rejonowemu PSD w Sieradzu
Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu PSD w Szczecinie
Oddziałowi Powiatowemu PSD w Szczecinku

Serdecznie dziękuję za przybycie na ceremonię pogrzebową Pani Annie Śliwińskiej Prezes ZG PSD, Panu Andrzejowi Baumanowi Prezesowi Honorowemu PSD, Panu Henrykowi Ochniak, Panu Janowi Kruszyńskiemu i diabetykom z Oddziału Rejonowego PSD w Sieradzu, Pani Gabrieli Tomickiej z Kujawsko-pomorskiego Oddziału PSD oraz wszystkim  diabetykom, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze św. pamięci Zbyszka Kędzierskiego.

p.o. Prezes
Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego
PSD w Szczecinie
Eugeniusz Tworek