Oddział Powiatowy Goleniów

Zarząd Wojewódzki PSD w Szczecinie w dniu 17 stycznia 2014 r. Uchwałą nr 04/14 powołał Oddział Powiatowy PSD Goleniów z siedzibą w Nowogardzie.


Adres Siedziby Oddziału Powiatowego
PSD Goleniów
Adres korespondencyjny
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard
e-mail.: oddz.pow.psd.goleniow@wp.pl
Tworek Eugeniusz
ul. Gen. Bema 16/6
72-200 Nowogard
tel.: 500 553 190

Konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie  Diabetyków Oddział Powiatowy Goleniów z siedzibą w Nowogardzie: 
BS Goleniów O/Nowogard 43 9375 1012 4200 1389 2000 0010


Skład Zarządu Oddziału Powiatowego PSD Goleniów

Prezes      – Eugeniusz Tworek
Sekretarz – Barbara Pawlak
Skarbnik  – Janina Lelowska
Członek   – Renata Mituła
Członek   – Stanisław Wiśniewski
Członek   – Bożena SzajkowskaPSD Koło Goleniów