Zakończenie XIII edycji Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy

„Czym jest Szkoła Cukrzycy”

Jest programem edukacyjnym adresowanym do osób z cukrzycą ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych problemem cukrzycy, przygotowany pod kierownictwem naukowym P. Prof. Bogny Wierusz-Wysockiej i patronatem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownikiem programu jest Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz na podstawie programu opracowanego przez lek. diabetologa Andrzeja Paciorkowskiego.

W dniu 31 maja 2024 r. wykładem „Zawał serca, udar mózgu – czy to też powikłania cukrzycy?” lekarz prowadzący Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” Pani dr Marzena Kargul zakończyła XIII edycję naszej szkoły. Wśród uczestników wykładu oraz uroczystego zakończenia tej edycji szkoły byli z nami:

Ks. Proboszcz Grzegorz Gruszka, gospodarz obiektu, w którym od V edycji to jest od roku 2015/2016 w świetlicy środowiskowej im. Jana Pawła II jest prowadzona szkoła.

Pan Kazimierz Lembas, dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala w Nowogardzie.

Pani Aneta Wysoszyńska, dyr. Miejskiej Biblioteki w Nowogardzie.

Pani Lidia Bogus, inicjator reaktywacji PSD Koła w Nowogardzie z 2009 r.

Pani Renata Stasiak, prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie.

Pan Przemysław Saja, redaktor naczelny Dziennika Nowogardzkiego.

Zajęcia rozpoczęły się przywitaniem zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników „Szkoły Cukrzycy” przez Eugeniusza Tworka – prezesa koła PSD w Nowogardzie, po którym poprosił Panią dr Marzenę Kargul o przeprowadzenie ósmego wykładu tej edycji, który jest jednocześnie sto czwartym wykładem Pani dr Marzeny Kargul prowadzonej od 13 lat w formie wolontariatu edukacji w programie „Szkoły Cukrzycy”. Po zakończonym wykładzie członkowie koła Nowogard złożyli serdeczne podziękowania Pani dr Marzenie Kargul za poświęcony czas na prowadzenie edukacji osób chorych z cukrzycą oraz wszystkim, którzy uznali, że warto włączyć się w walkę z ta chorobą poprzez uzupełnienie czy też poprzez pogłębienie wiedzy o tej chorobie. Wśród najbardziej wytrwałych uczestników XIII edycji nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” zostały wylosowane nagrody w formie sprzętu AGD. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia zebrani zasiedli do poczęstunku przygotowanego przez członków PSD Koła Nowogard.

W imieniu własnym oraz Zarządu Koła PSD Nowogard składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że mogliśmy realizować program edukacji diabetologicznej przez minione trzynaście lat.

Jednocześnie informuję, że w październiku 2024 w ramach ogólnopolskiego programu edukacji diabetologicznej rozpocznie się nabór uczestników XIV edycji „Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie.

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin)

Prowadzenie „Szkoły Cukrzycy” zostało dofinansowane

przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
             Prezes
   Zachodniopomorskiego
         Oddziału PSD