Zakończenie V Edycji”Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie

24 czerwca 2016 r. wykładem Pani dr Marzeny Kargul „Zawał serca, udar mózgu – czy to też powikłania cukrzycy?  Zespół metaboliczny- problem społeczny XXI wieku.”  V Edycja Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” została zakończona. Po zakończeniu wykładu uczestnicy otrzymali świadectwa uczestnictwa w cyklu ogólnokrajowej edukacji diabetologicznej prowadzonej przez Federację Porozumienie Zielonogórskie oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz drobne upominki ufundowane przez partnerów V edycji szkoły. Ostatni wykład tej edycji zaszczycili swoją obecnością:

1.    Pani Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
2.    Pan Kazimierz Lembas – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w
       Nowogardzie
3.    Ksiądz Bartosz Wach z parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
4.    Pani Lidia Bogus – opiekun Koła Nowogard
5.    Marcin Simiński – Redaktor Naczelny Dziennika Nowogardzkiego
6.    Ryszard Zagórski – Redaktor portalu internetowego wNowogardzie.plV edycja „Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie została zakończona poczęstunkiem przygotowanym przez Restaurację „Okrąglak”

W imieniu własnym, diabetyków Koła Nowogard oraz uczestników V edycji szkoły składam serdeczne podziękowania:

1.    Lekarzowi prowadzącemu „Szkołę Cukrzycy” w Nowogardzie Pani dr Marzenie Kargul za
       bezinteresowne prowadzenie szkoły.
2.    Burmistrzowi Nowogardu Panu Robertowi Czapli za okazane wsparcie.
3.    Panu Jerzemu Jabłońskiemu  dyr. Centrum Edukacji  i Przedsiębiorczości „PROFIT” w
       Nowogardzie za zapewnienie bazy lokalowej dla Szkoły Cukrzycy.
4.    Proboszczowi parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie Księdzu Kazimierzowi  
       Łukianiuk za zapewnienie bazy lokalowej dla Szkoły Cukrzycy.
5.    Panu Kazimierzowi Lembas Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w
       Nowogardzie za okazane wsparcie
6.    Panu Marcinowi Simińskiemu redaktorowi naczelnemu Dziennika Nowogardzkiego  za okazana
       pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych problemem cukrzycy.
7.    Panu Ryszardowi Zagórskiemu redaktorowi portalu internetowego wNowogardzie.pl za okazana
       pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych problemem cukrzycy.
8.    Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie za okazana pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych
       problemem cukrzycy za pośrednictwem strony internetowej www.nowogard.pl
9.    Pani Annie Śliwińskiej Prezesowi Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków za
       pomoc w pozyskaniu sponsorów
10.  Pani Oldze Dankiewicz z firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG za czynne wsparcie V edycji
       Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”. 

Szczególne podziękowania składam wszystkim uczestnikom V edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” za czynny udział w zajęciach edukacyjnych.

 

Jednocześnie informuję , że w październiku 2015 w ramach ogólnopolskiego programu edukacji diabetologicznej rozpocznie się VI edycja „Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie