XXXI Pielgrzymka Diabetyków na Jasną Górę

17 czerwca 2022 roku na Jasnej Górze odbyła się XXXI Ogólnokrajowa Pielgrzymka Diabetyków, czyli osób chorych na różne typy cukrzycy. Jasnogórskie spotkanie było okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także do przypomnienia o problemach osób zmagających się z tą trudną i nieuleczalną chorobą. Organizatorem pielgrzymki było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, zrzeszające osoby zmagające się z chorobą, ich rodziny, a także bliskich. Anna Śliwińska prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zwróciła uwagę, że na wszystkie typy cukrzycy choruje coraz więcej ludzi. Przyczyna niektórych jest jeszcze nie do końca znana, a zachorowalność na nie wzrasta. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków organizuje wydarzenia edukacyjne, informacyjne, konferencje, wykłady, udziały w turnusach rehabilitacyjnych, z których korzystają nie tylko chorzy, ale także ich opiekunowie. Podejmowane działania mają na celu pomoc chorym, żeby nie czuli się samotni i wykluczeni, aby mogli normalnie żyć. XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Diabetyków zakończyła się Drogę krzyżową na wałach którą rozpoczął prezes Koła PSD w Drzewicy Włodzimierz Pomykała, kolejne stacje poprowadzili członkowie PSD w tym również Prezes Zarządu Głównego Annę Śliwińską. Po drodze krzyżowej pielgrzymi udali się pod Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie wspólnie odśpiewaliśmy ukochaną pieś Papieża „Barkę”. Wśród pielgrzymów byli również nowogardzcy diabetycy.

  

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego

Udział Nowogardzkich diabetyków został częściowo dofinansowany
przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl