XXX Lat Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na ziemi zachodniopomorskiej

W dniu 23.11.2013 w Szczecinie odbyły uroczyste obchody XXX Lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na ziemi zachodniopomorskiej połączone ze Światowym Dniem Walki z cukrzycą. W uroczystym spotkaniu które odbyło się na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej 4 udział wzięli:
– Wicewojewoda zachodniopomorski Pan Ryszard Mićko,
– Radna sejmiku wojewódzkiego Pani Agnieszka Sobolewska,
– Prezes ZG PSD Pan Andrzej Bauman,
– Konsultant wojewódzki ds diabetologii Pani prof Liliana Majkowska,
– Konsultant krajowy ds diabetologii dziecięcej Pan prof. Mieczysław Walczak,
– Z-ca dyrektora ds lecznictwa SPWSZ dr Grzegorz Kulig
oraz delegaci i goście z całej ziemi zachodniopomorskiej w sumie było nas 150 osób. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.
Następnie Prezes ZW PSD Pan Zbigniew Kędzierski omówił historię PSD na naszej ziemi.

Za szczególne zasługi wyróżnieni zostali:
1.  Srebrnym Krzyżem Zasługi:
    – Maria Pupek – lekarz diabetolog ze Świnoujścia
    – Wacław Plikus – Prezes Koła Terenowego w Myśliborzu,
2.  Brązowym Krzyżem Zasługi:
   – Irena Kulewska – Prezes Koła Terenowego w Policach,
   – Daria Mazurek – Prezes Koła Terenowego w Białym Borze,
   – Mieczysław Jakób – Prezes Oddziału Powiatowego w Wałczu,
   – Eugeniusz Tworek – Prezes Koła Terenowego w Nowogardzie,
3.  Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego:
   – Lucyna Gasztold – pielęgniarka środowiskowa ze Świdwina,
   – prof. Mieczysław Walczak – konsultant krajowy ds diabetologii dziecięcej,
   – dr Sławomir Pynka – kierownik poradni diabetologicznej w SPWSZ,
   – Michał Śmigacz – działacz PSD
   – Ponadto za całokształt działalności PSD na ziemi zachodniopomorskiej taką samą Odznaką został          udekorowany sztandar ZW.

Należy podkreślić, że duże grono działaczy naszego stowarzyszenia zostało również odznaczone medalami za zwycięstwo nad cukrzycą, złotymi i srebrnymi odznakami PSD oraz dyplomami.

Prezes ZW PSD odczytał listy gratulacyjne które napłynęły od:
– D-cy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej,
– Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
– Prezydenta Miasta Szczecina,
– Prezesa ZW Żołnierzy Wojska Polskiego,
– Starosty Powiatu Stargardzkiego,

W części edukacyjnej uroczystości wykłady przeprowadzili profesorowie Liliana Majkowska i Mieczysław Walczak.

W części artystycznej wystąpił Kabaret III Wieku.
Ważnym jest, że uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej dla wszystkich a szczególnie chorych na cukrzycę atmosferze.

Opracował
Zbigniew Kędzierski.