XII Plenerowe rozmowy o cukrzycy w Zielonej Kuźni

W dniu 28 września 2020 odbyło się spotkanie edukacyjno – integracyjne nowogardzkich diabetyków w Zielonej Kuźni oraz posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PSD z siedzibą w Nowogardzie. Obiekt „Zielona Kuźnia” ze względu na jego lokalizację w terenie leśnym Nadleśnictwa Nowogard jest miejscem, gdzie jest możliwe zachowanie daleko idących środków bezpieczeństwa ze względu na pandemię koronawirusa. Z oczywistych względów było to działanie zdecydowanie skromniejsze niż dotychczasowe plenerowe rozmowy o cukrzycy w Zielonej Kuźni. Część edukacyjna przeprowadziła pielęgniarka edukacyjna Pani Elżbieta Drobik z przychodni diabetologicznej szpitala w Stargardzie. Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PSD mógł w bezpiecznych warunkach odbyć swoje posiedzenie. Dla diabetyków członków koła PSD w Nowogardzie była to możliwość oderwania się od trosk dnia powszedniego skażonego covit-19 i spędzenia czasu we własnym gonie. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób i mimo konieczności zachowania koniecznych środków ostrożności i wynikających z tego tytułu rygorów było to zdecydowanie udane spotkanie.
W imieniu własnym oraz diabetyków składam serdeczne podziękowania:

1.    Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie, który dofinansował spotkanie
2.    Nadleśnictwu Nowogard, które przygotowało i udostępniło obiekty „Zielonej Kuźni”
3.    Leśniczemu Pan Jarosław Olczyk, który przygotował palenisko pod grilla
4.    Diabetykom, którzy czynnie uczestniczyli w przygotowaniu spotkania.

Spotkanie edukacyjno integracyjne nowogardzkich diabetyków zostało dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
       Prezes PSD
       Oddziału
Zachodniopomorskiego